Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Pajatuotteiden myynti

Myymälässä on myynnissä kuntouttavan työtoiminnan pajalla valmistettuja puutyötuotteita sekä tekstiilituotteita.

Palloiluliikunta

Kaupungin ylläpitämät palloilukentät.

Palotarkastus

Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset.

Palveluasuminen

Kunta järjestää palveluasumista henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa.

Palveluliikenne

Palveluliikenteen avulla matkustat kaupungin sisällä arkipäivinä.

Peltojen vuokraus

Paimion kaupunki vuokraa peltoja pääsääntöisesti viisivuotiskausiksi.

Perheoikeudelliset palvelut

Palveluilla tarjotaan apua lasta koskevien sopimusten ja selvitysten kanssa esimerkiksi isyyteen, lapsen huoltoon ja elatukseen liittyen.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Paimion kaupunki tarjoaa aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2 luokkalaisille sekä 3. luokan erityisoppilaille. Aamutoiminnan järjestää Paimion MLL.

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Paimion peruskouluissa tarjotaan oppilaalle tukea oppimiseen heti, kun tarve tuelle ilmenee.

Perusopetuksen oppilashuolto

Paimiossa tarjotaan peruskoulun oppilaille oppilashuoltoa eli oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä.

Perusopetus

Paimion kaupunki järjestää perusopetusta eli yleissivistävää koulutusta neljässä peruskoulussa.

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä.

Poikkeamispäätös

Poikkeamispäätöstä tarvitaan kun halutaan poiketa rakentamista koskevasta määräyksestä.

Poistotekstiilin vastaanotto ja myynti

Voit tuoda Toimintakeskus Apilan sisäpihalla oleviin keräysastioihin tekstiilejäsi kierrätettäväksi sekä ostaa poistotekstiilejä myymälästä.

Puistot ja yleiset alueet

Paimion alueella on useita puistoja joita kaupunki hoitaa ja jotka ovat kuntalaisten yleisessä käytössä.

Puunkaatokatselmus

Asemakaava-alueella puiden kaatamiseen tarvitaan viheraluemestarin katselmus, jotta voidaan arvioida puun kaadon merkityksellisyys.

Puutarhaviljely

Paimion kaupunki tarjoaa ilmaista maata puutarhaviljelijöiden käyttöön aina keväästä syksyn sadonkorjuuseen saakka.