Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Saattajakortti avustajan kanssa liikkumiseen liikunta- ja kulttuuripalveluissa

Saattajakortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn kuntien määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuuripalveluihin.

Saattohoito

Elämän loppuvaiheen oireenmukainen hoito kotona tai Paltanpuiston palvelukeskuksessa.

Seniorikortti

Seniorikortti 65-vuotiaille täyttäneille paimiolaisille omatoimisen liikunnan harrastamiseen Paimion uimahalli Solinassa.

Seudullinen päivähoito

Raision kaupunki on sopinut päivähoidon seudullisesta yhteistyöstä lähikuntien kanssa.

Sisäliikunta

Sisäliikuntamahdollisuudet kuuluvat mm. koulujen saleihin ja uimahallin palveluihin.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennusta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle vammaispalveluasetuksen mukaisesti.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamieheltä saa apua kaikkiin sosiaalitoimen alueiden kysymyksiin yleistiedosta yksilölliseen ja yksityiskohtaiseen avuntarpeeseen.

Sosiaalihuollon päihdepalvelut

Päihdepalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat tukea päihteettömyyteen.

Sosiaalihuollon päivätoiminta

Senioripäivätoiminta (yli 65 - vuotiaille) tukee ja edistää kotona asuvan ikäihmisen terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua voidaan järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystyksessä vastataan kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamisesta.

Suunnittelutarveratkaisu

Paimiossa asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet ovat suunnittelutarvealueita. Näille alueille rakentaminen vaatii suunnittelutarveratkaisun.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun kierrättäminen

Voit tuoda käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, loistevalaisimen putket, energiansäästölamput, akut, paristot ja pienmetallit meille.