Siirry sisältöön

Tietosuoja

Mitä tietosuoja tarkoittaa?

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Paimion kaupunki on sitoutunut tuottamaan palveluita tietoturvallisesti kiinnittäen erityisesti huomiota tietosuojaan ja rekisteröityjen oikeuksiin. Kaupunki noudattaa yleistä EU:n tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Kaupungin palveluissa henkilötiedot on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Haluamme muistuttaa, että Paimion kaupunki ei koskaan ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta ja tiedustele verkkopankkitunnuksia, luottokortin tietoja tai käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

25.5.2018 on alettu soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, jonka tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille, eli asiakkaille, sekä antaa heille enemmän keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sijaintitiedot, potilastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Paimion kaupungilla on henkilötietojen käsittelylle aina oikeusperuste. Kun henkilö on asiakkaana kaupungin palveluissa tai muutoin asioi kaupungin kanssa, kaupunki kerää hänestä henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi.  Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käytettyihin palveluihin perustuen.

Kaupungin palveluissa tiedot on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen. Kaupunki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilöstöämme sitoo vaitiolovelvollisuus ja henkilötietoja käsittelevää henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä kyseistä tietoa. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöä ja oikeuksia seurataan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeuksia liittyen omiin henkilötietoihinsa ja niiden käsittelyyn. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot itselleen. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. Oikeuksia sovelletaan eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste.

Henkilötietojen käsittely Paimion kaupungilla perustuu suurimmaksi osaksi lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, eikä kaupunki näin ollen tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Joissakin palveluissa henkilötietojen käsittely kuitenkin perustuu kaupungille annettuun suostumukseen. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa. Mikäli haluat tarkastella omia tietojasi, joita ei löydy sähköisistä palveluista, voit tehdä tarkastuspyynnön ja lähettää sen kaupungin kirjaamoon osoitteeseen paimio.kaupunki@paimio.fi.

Tietosuojaselosteet

Paimion tietosuojaselosteita tehdään ja päivitetään vuoden 2023 aikana.

Ohita osio

Tietosuojaselosteet, joissa Paimion kaupunki on yhteisrekisterinpitäjä

Eläinten pitämiseen ja eläintoimintaan liittyvät rekisterit

Maatilarekisteri