Siirry sisältöön

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Paimion kaupunki tarjoaa aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2 luokkalaisille sekä 3. luokan erityisoppilaille. Aamutoiminnan järjestää Paimion MLL.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Paimiossa 1.-2.-luokkalaisille sekä 3. luokan erityisoppilaille.

Iltapäiväkerhot toimivat
* Vistan koululla klo 13-17,
* Hanhijoen koululla klo 13-16,
* Jokelan koululla klo 13-16 ja
* Kriivarin koululla klo 13-16

Aamutoimintaa järjestää Paimion MLL perhekeskus Hattarassa kello 7-10.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole osa-aikaisia paikkoja.

Toiminnan järjestämisestä on laadittu koulutuslautakunnan vahvistama toimintasuunnitelma. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa esimerkiksi leikitään, pelataan pelejä, ulkoillaan ja askarellaan. Iltapäivätoimintaan sisältyy myös välipalan tarjoilu.

Kaupunki ei järjestä kuljetuksia aamu- ja iltapäivätoiminnasta oppilaan kotiin. Kuitenkin ne perusopetuksen oppilaat, joilla on perusopetuslain 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, voivat käyttää kaupungin tilaamaa koulukuljetusautoa, mikäli heille on tilaa kyseisessä kuljetuksessa. Ole asiasta aina ensin yhteydessä koulutoimistoon. Ne koulumatkaetuun oikeutetut oppilaat, joilla on koulumatkaa varten bussilippu, voivat käyttää sitä iltapäiväkerhosta kotiin mennessään.

Toimi näin

Hae oppilaalle paikkaa aamu- ja/tai iltapäivätoiminnasta sähköisesti Wilman kautta. Hakuaika on keväisin, mutta toimintaan voi hakea mukaan myös kesken toimintakauden. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan, mutta kevätlukukauden toimintaan ilmoittaudutaan myös erikseen marraskuun aikana toteutettavan kyselyn yhteydessä.

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta saat linkistä ”Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma” sekä Paimion kaupungin opetuspäälliköltä. Paimion koulutuslautakunta on tammikuussa 2024 hyväksynyt uuden toimintasuunnitelman, joka astuu voimaan elokuun alussa 2024. Siihen voit tutustua kaupungin verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Ensisijaisesti paikan aamu- ja iltapäivätoiminnasta saavat kaikki 1. vuosiluokkien oppilaat ja 2. vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat. Tämän jälkeen paikat jaetaan muille paikkaa hakeneille oppilaille. Mikäli vapaita paikkoja ei riitä kaikille paikkaa hakeneille, suoritetaan valinta 2. ja 3. vuosiluokan oppilaiden kesken arpomalla. Erityisestä syystä oppilashuoltoryhmän esityksestä voidaan aamu- ja iltapäivätoimintaan oikeutettu oppilas myös asettaa etusijalle valinnassa.

Kun maksuttoman koulukuljetusedun omaava oppilas saa paikan aamu- ja iltapäivätoiminnasta, hän menettää oikeuden joko aamu- tai iltapäivän koulukuljetukseen suoraan kouluun tai koulusta kotiin heti koulupäivän jälkeen riippuen siitä, onko hänellä paikka aamu- vai iltapäivätoiminnassa.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Asiakasmaksut:
* aamutoiminta 3 t/pv, klo 7.00 – 10.00, maksu 60€/kk
* iltapäivätoiminta 3t/pv, klo 13.00 – 16.00, maksu 80€/kk
* iltapäivätoiminta 4t/pv, klo 13.00 – 17.00, maksu 100€ /kk (vain Vistan koulun kerhossa)

Asiointikanavat

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.