Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Ehkäisevä päihdetyö

Sosiaalitoimi tekee ehkäisevää päihdetyötä yhdessä terveys-, sivistys- ja nuorisotoimen kanssa.

Energianeuvonta

Palvelusta saat energianeuvontaa ja tietoa vastuullisesta energiankulutuksesta.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan alttiita syrjäytymiselle tai jotka ovat jo kohdanneet erilaisia vaikeuksia.

Erityisvarhaiskasvatus

Paimiossa lapsen on mahdollista saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa.

Esiopetus

Paimiossa esiopetusta annetaan kunnallisissa päiväkodeissa sekä ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa.

Esiopetuskuljetukset

Paimion kaupunki tarjoaa tietyissä tapauksissa esiopetuksen oppilaalle maksuttoman kuljetuksen tai kuljetuskorvauksen kotoa esiopetukseen ja takaisin.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Voit ilmoittaa esiopetukseen osallistuvan lapsesi täydentävään varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatusta tarjotaan ennen ja jälkeen esiopetuksen.

Esteettömyyskoordinointi

Esteet ovat myös kuulemisen ja näkemisen, jopa ymmärtämisen haitta. Hyvä ympäristö on aina esteetön.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet 16-29-vuotiaat paimiolaiset ja sauvolaiset nuoret.