Siirry sisältöön

Ikääntyneiden palvelut

Valtaosa ikäihmisistä elää elämäänsä itsenäisesti ja käyttää ensisijaisesti samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Paimiossa palveluja ikääntyneille tuottaa pääosin Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha, mutta myös kaupunki, kolmas sektori ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Ikäihmisiä kävelyllä kävelysauvoilla kuntopolulla

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Paimion kaupungin asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät pääosin ennallaan. Tarkemmat ja ajantasaiset tiedot löytyvät Varhan sivuilta. Yläpuolella avautuvien alasivujen alle on tietoja palveluista, joita tuottavat myös Paimion kaupunki tai muut paimiolaiset toimijat. Paimiossa toimii myös lakisääteinen vanhusneuvosto. Kaupunginhallituksen nimittämällä vanhusneuvostolla on mahdollisuus  osallistua kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta

Alapuolelle on koottu suoria linkkejä tiettyihin ikääntyneille suunnattuihin Varhan palveluihin.

Lisäksi Asiakasneuvonta.fi -sivustolta löytyy tietoa palveluista ja ajankohtaisista tiedoista ikäihmisille. Se tarjoaa myös omaishoitajille mahdollisuuden keskustella asiakasohjaajien kanssa chatissa.