Siirry sisältöön

Ikääntyneiden palvelut

Valtaosa ikäihmisistä elää elämäänsä itsenäisesti ja käyttää ensisijaisesti samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Osalle ikääntyminen tai jokin elämän kriisitilanne tuo sairauksia sekä avun, hoivan ja palvelun tarvetta.

Kotihoidon ja muiden ikäihmisten palveluiden tarkoituksena on käytettävissä olevin voimavaroin tukea palvelujen tarpeessa olevia kuntalaisia suoriutumaan arkitoimistaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja turvata inhimillinen hoiva myös silloin, kun asiakkaiden toimintakyky on rajallinen ja hän tarvitsee runsaasti apua.

Palveluiden tavoitteena on tukea ikääntyneiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niissä käytetään käyvän hoidon suosituksiin perustuvia hoitokäytäntöjä.

Palvelut järjestetään pääasiallisesti kaupungin omana toimintana ja kohdistetaan huonokuntoisemmille asiakkaille.