Siirry sisältöön

Päätöksenteko

Kaupunginhallituksen, valtuuston ja lautakuntien kokousten tarkastetut pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville Paimion kaupungin verkkosivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Pöytäkirjat eivät ole kuitenkaan nähtävillä siltä osin, kun niissä on käsitelty salassa pidettäviä asioita. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla yhden (1) vuoden julkaisemisen jälkeen. Viranhaltijoiden päätökset julkaistaan siltä osin kuin viranhaltija katsoo sen tarpeelliseksi (KuntaL 140 §).

Puheenjohtajan nuija pöydällä.