Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Yhteiskäsittelylupa

Maa-ainesten ottamista koskeva lupa voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle.

Yksilöllistetty oppimäärä

Jos oppilas saavuta edes oppiaineen ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita, voidaan yhden tai useamman oppiaineen tai oppimääriä yksilöllistää.

Yksityinen varhaiskasvatus

Voit käyttää yksityisten palveluntuottajien tarjoamia varhaiskasvatuspalveluita, jolloin Paimion kaupunki tukee perhettäsi kustannuksissa.

Yksityistieavustukset

Paimion kaupunki myöntää tiekunnille yksityistieavustuksia.

Ylijäämämaiden ja lumen vastaanottaminen

Maankaatopaikalle vastaanotetaan vain puhtaita, saastumattomia ylijäämämaita sekä maa- ja kiviaineksia.

Ympäristölupa

Ympäristölupaa on haettava toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Koeluonteista toimintaa harjoittava yritys tai toimija on velvollinen ilmoittamaan asiasta.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus

Yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollolla varmistetaan elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus

Yritystontit

Yritystonttien vuokraaminen ja ostaminen.