Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voidaan myöntää vammaispalvelulain mukaisesti.

Vammaisen ylimääräiset erityisravinto- ja vaatekustannukset

Erityisravinto- ja vaatekustannuksia voidaan korvata vammaisille henkilöille vammaispalvelulainsäädännön mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, joka välttämättä tarvitsee apua päivittäistoiminnoista suoriutumisessa.

Vammaisten liikuntaryhmät

Paimion liikuntapalveluiden neuroryhmä

Vammaisten palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa.

Vammaisten päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat laitteet, välineet ja koneet

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia välineitä, laitteita ja koneita voidaan myöntää vammaiselle vammaispalvelulain mukaisesti.

Vammaisten päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulain mukaisesti.

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Varhaiserityiskasvatus

Paimiossa lapsesi on mahdollista saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Paimiossa tarjotaan varhaiskasvatuksen vuorohoitoa ympäri vuorokauden. Voit hakea lapsellesi vuorohoitoa, mikäli työsi tai opiskelusi sitä edellyttää.

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Paimion kaupungissa järjestetään varhaiskasvatusta yhteensä kuudessa kunnallisessa päiväkodeissa.

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Perhepäivähoidossa lapsesi saa varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä ja kodinomaisessa ympäristössä.

Veneenlasku ja pienvenesatama

Paimion pienvenesatama sijaitsee Paimionjoen varrella.

Vesihuollon päivystys

Vesihuollon häiriötilanteessa soita Paimion Vesihuolto Oy:n päivystysnumeroon.

Vesiliikunta

Paimion liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä Paimion opiston kanssa vesiliikuntaa uimahalli Solinassa.

Vesiliittymän omistajan tai vuokralaisen vaihtuminen

Kiinteistön omistajanvaihdoksesta tulee ilmoittaa Paimion Vesihuolto Oy:lle.

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Vesimittarin lukema on ilmoitettava vesihuoltolaitokselle kerran vuodessa jos kiinteistöllä ei ole etäluettavaa mittaria.

Vuokra-asunnot

Paimion kaupungilla ei ole vuokrattavia asuntoja.