Siirry sisältöön

Kadut ja yleiset alueet

Kaupungin yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa Tekniset ja ympäristöpalvelut.

Penkki, piennarta ja uutta asfalttia Teollisuustien pyörätien reunassa.
Lupapisteen logo.

Sijoitus- ja katutyöluvat

Katualueella tai muulla yleisellä alueella töitä tekevät toimijat tarvitsevat katutyöluvan. Katutyölupaa tulee hakea aina kun katualuetta tai muuta yleistä aluetta joudutaan käyttämään töiden suorittamiseksi. Laitteiden ja johtojen sijoituksissa tulee olla voimassa oleva sijoituslupa ennen katutyöluvan hakemista.

Lupapiste