Siirry sisältöön

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä.

Ympäristönsuojeluviranomainen, Paimiossa ympäristölautakunta, voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää tapauskohtaisesti poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä.

Toimi näin

Hae poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä Paimion kaupungin ympäristölautakunnalta seuraavasti:

Maanalaisen öljysäiliön jättäminen maaperään (30 §)
* Lähetä oheinen lomake täytettynä sähköpostilla osoitteeseen ymparisto@paimio.fi tai postitse osoitteeseen Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio. Liitä hakemukseen asemapiirros, jossa on esitetty kiinteistön rajat, rakennukset ja öljysäiliön sijainti kiinteistöllä.
Muut poikkeukset
* Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen ymparisto@paimio.fi tai postitse osoitteeseen Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamiselle on oltava erityinen syy. Määräyksistä poikkeaminen ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä vaarantaa näiden ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden toteutumista.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Asiointikanavat

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio

Tausta ja lainsäädäntö