Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Laboratoriopalvelut

Laboratorionäytteiden otto Paltanpuiston palvelukeskuksen asukkaille ja kotihoidon asiakkaille, jotka eivät pääse terveyskeskukseen näytteenotolle.

Laitteiden ja johtojen sijoitus sekä katutyölupa katualueille ja muille yleisille alueille

Laitteen tai johdon sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle vaatii sijoitusluvan. Katualueella töitä tekevät toimijat tarvitsevat katutyöluvan.

Lapset ja nuoret

Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Pyrkimyksenämme on edistää lasten ja nuorten lukutaitoa ja hyvinvointia.

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palveluilla voidaan tarjota tukea lapsille ja perheille.

Lasten palveluohjaus

Koulupsykologityön tavoitteena on lasten ja nuorten opiskelun, oppimisen sekä hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä syistä.

Lastensuojelun jälkihuolto

Nuorella on sijaishuollon päättymisen jälkeen oikeus lastensuojelun tukeen jälkihuoltona.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Leikkipuistot

Paimion kaupunki ylläpitää kahtakymmentä leikkipuistoa, jotka ovat kaikkien käytettävissä leikkimiseen, ulkoiluun tai vaikka puistojumppaan.

Lemmikkieläinten hautaaminen

Lemmikkieläinten hautausmaalle voidaan haudata pieneläimiä.

Liikuntakurssit

LiPaKe-jatkoryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet mukana liikuntaneuvonta prosessissa.

Liikuntaneuvonta

LiPaKe- Peimari liikuntaneuvontahanke on terveytensä kannalta liian vähän liikkuville paimiolaisille ja sauvolaisille.

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen edellyttää Paimion Vesihuolto Oy:n kanssa tehtävää vesi- ja viemäriliittymissopimusta.

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Paimion lukion opinto-ohjaus.

Lukiokoulutus

Paimion lukion vahvuuksiin kuuluu monipuolinen kurssitarjonta, jonka avulla opiskelija voi valita erilaisia painotuksia opinto-ohjelmaansa.

Lukion opiskelijahuolto

Lukiolaisten terveydenhuoltopalvelut järjestää Paimion-Sauvon Kansanterveyskuntayhtymä ja muut opiskelijahuollon palvelut Paimion kaupunki.

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen tai rahoituksen lakkauttaminen

Voit alueen omistajana tai maanomistajan suostumuksella hakea luonnonmuistomerkin rauhoittamista.