Siirry sisältöön

Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä.

Paimionjoen maisemaa syksyllä ruskan väreissä.

Paimion konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt:

 • Paimion Yrityskiinteistöt Oy
 • Paimion Lämpökeskus Oy
 • Paimion Vesihuolto Oy
 • Lyyli Tuomolan Säätiö
 • Paimion Kehitys Oy
 • Paimion Työhönvalmennus Oy
 • Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy

 

Kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

 • Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä
 • Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Varsinais-Suomen liitto

 

Kaupunginvaltuuston 29.9.2011 hyväksymillä konserniohjeilla on luotu puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti.