Siirry sisältöön

Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä.

Paimionjoen maisemaa syksyllä ruskan väreissä.

Paimion konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt:

 • Paimion Yrityskiinteistöt Oy
  Yhtiö omistaa teollisuus- ja tehdaskiinteistöjä, jotka on vuokrattu edelleen
  yrityksille. Yhtiön toimitusjohtaja on Timo Piispa. Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään henkilöä.
 • Paimion Lämpökeskus Oy
  Yritys tuottaa kaukolämpöä Paimion kaupungin alueella. Yhtiön toimitusjohtaja on Pekka Vihervuori ja yhtiön palveluksessa on hänen lisäkseen neljä työntekijää.
 • Paimion Vesihuolto Oy
  Yhtiö hoitaa Paimion kaupungin alueella vesihuollon ja vastaa puhdasvesi-, jätevesi ja hulevesiverkostojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Yhtiön toimitusjohtaja on tekninen johtaja Juha Saarinen. Yhtiön palveluksessa on kuusi työntekijää. Lisäksi yhtiö ostaa työaikaa kaupungin tekniseltä toimelta.
 • Lyyli Tuomolan Säätiö
  Säätiön tarkoituksena on Paimion kaupungille testamentilla tulleiden Lyyli Tuomolan suvun käsitöiden säilyttäminen ja näyttelytoiminta. Säätiön ylläpitää arjen käsityökulttuuria esittelevää Käsityömuseo Miilan toimintaa. Sen toiminnanjohtajana toimii kaupungin viestintäsuunnittelija Jouni Lehtiranta. Säätiöllä ei ole vakituista henkilökuntaa.
 • Paimion Kehitys Oy
  Yhtiön päätehtävänä on Paimion seudun elinvoiman eli kilpailukyvyn kehittäminen. Sen omistajia ovat Paimion kaupunki (95%) ja Paimion Yrittäjät ry (5%). Yhtiön toimitusjohtaja on kaupungin elinkeinojohtaja Jani Penttilä. Yhtiön palveluksessa on kaksi osa-aikaista projektityöntekijää.
 • Portti Työhönvalmennus Oy
  Yhtiön toimiala on työllistymistä edistävien yksilö- ja ryhmämuotoisten koulutus- ja valmennuspalveluiden tuottaminen, henkilöstön rekrytointipalvelut ja työvoiman vuokrauspalvelu, sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja palveluohjaus sekä työ- ja päivätoiminnan tuottaminen. Yhtiön toimitusjohtaja on kaupungin työvoimapalveluiden päällikkö Johannes Joutsenlahti. Yhtiöllä on ollut hyvin vähän toimintaa viime vuosien aikana, eikä sen palveluksessa ole yhtään henkilöä.

Kaupungin jäsenyydet kuntayhtymissä:

Kaupunginvaltuuston 29.9.2011 hyväksymillä konserniohjeilla on luotu puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti.