Siirry sisältöön

Tuet ja stipendit

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee erilaista toimintaa Paimiossa. Tukea voi saada erilaisten tapahtumien tai hankkeiden toteuttamiseen. Yhdistykset voivat saada tukea myös perustoimintaansa. Erilaisten rahastojen kautta myönnetään myös stipendejä.

Käsitöiden harrastajia kutomassa saman pöydän äärellä

Kankaiden väriloistoa

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tuet

Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa nuoriso-,kulttuuri- ja liikuntatoimintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan uudistetut tukisäännöt, jotka astuvat voimaan 1. joulukuuta 2022.

Stipendit

Yksittäiset nuoret voivat hakea avustusta esimerkiksi harrastustoimintaan Paimion valtuuston 100-vuotisjuhlarahastosta tai opiskelustipendiä Mauri Perkonojan rahastosta.

 • Paimion kaupunginvaltuusto on vuonna 2016 perustanut Paimion valtuuston 100-vuotisjuhlarahaston, jonka varoja käytetään vähävaraisten lasten harrastamisen mahdollistamiseen.

  Rahaston säännöt
  • Tuki suunnataan alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastustoiminta on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

  • Tuki myönnetään säännöllisen harrastustoiminnan tukemiseksi harrastusmenoihin, joihin ei ole mahdollista saada tukea lakisääteisen palvelujärjestelmän kautta. Tukea ei myönnetä, jos on muualta saanut harkinnanvaraista tukea.

  • Tukeen on jatkuva haku, vapaamuotoisilla kirjallisilla hakemuksilla. Hakemuksessa tulee ilmetä: yhteystiedot (mukaan lukien henkilötunnus), haettu avustusmäärä ja perustelut sekä tilinumero. Allekirjoitetut hakemukset toimitetaan: mia.konradsdal@paimio.fi tai postilla Paimion kaupunki, vapaa-aikapalvelut, Konradsdal, PL 50, 21531 Paimio. Alle 18-vuotiaan nuoren kohdalla hakemuksen allekirjoittaa nuoren huoltaja.

  Avustukset myöntää vapaa-aikatoimen päällikkö.

  • Avustus on enintään 200 euroa/lapsi vuodessa. Rahastosta jaetaan avustuksia enintään 1 200 euroa vuodessa.

  • Hakemuksen voi perheen lisäksi tehdä myös yhdistykset, varhaiskasvatus, nuoriso-, koulu-, sosiaali- tai terveyspalvelut.

  Rahasto vastaanottaa myös lahjoituksia. Rahaston tilinumerot ovat
  L-S OP FI64 5319 0410 0596 74
  Liedon Sp FI83 4309 2320 0034 17
  viestitieto: 100v juhlarahasto

 • Mauri Perkonojan lahjoitusrahastosta myönnetään vuosittain opiskelustipendejä 16-19 -vuotiaille paimiolaisille nuorille, jotka opiskelevat toisen asteen oppilaitoksissa.

  Opiskelustipendin säännöt (2016 alkaen)

  1. Opiskelustipendin myöntää Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.

  2. Stipendiin ovat oikeutettuja (kaikki kolme ehtoa on täytyttävä)
  a) 16 -19 vuotiaat vähävaraiset opiskelijat, joiden väestötietolain mukainen kotikunta on koko lukuvuoden Paimio
  b) päätoimiset 2. asteen opiskelijat
  c) 16 vuoden ikä tulee saavuttaa sen lukukauden loppuun mennessä, jota haku koskee.

  3. Stipendin suuruus on 100 – 200 €

  4. Stipendejä myönnetään 1 – 2 henkilölle/hakuvuosi

  5. Stipendiä ei myönnetä aikuisopiskelijoille eikä oppisopimuskoulutuksessa oleville opiskelijoille.

  6. Hakijan tulee hakemuksessa osoittaa voimassaoleva opiskeluoikeutensa sekä vähävaraisuutensa. Vähävaraisuus määritellään Tilastokeskuksen viimeisimmän Pienituloisuus-indikaattoritaulukon avulla

  7. Stipendien haku ilmoitetaan lokakuun puoliväliin mennessä kaupungin nettisivuilla sekä paikallislehdessä.

  8. Stipendejä myönnetään vuosittain

  9. Stipendien hakuaika päättyy marraskuun puoliväliin mennessä hakuilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Hakemukset osoitetaan Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle.

  10. Myönnetyt stipendit maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille hakuvuoden loppuun mennessä.

  11. Mikäli myöntökriteereitä täyttäviä hakijoita ei ole, stipendi voidaan jättää jakamatta.

 • Rahaston varoja käytetään erilaisiin päihde- ja huumetyön ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Ehkäisevän päihdetyön rahaston käyttöä ideoi ehkäisevän päihdetyön ryhmä. Työryhmään kuuluu edustajat vapaa-aikapalveluista, koulu-, sosiaali – ja terveyspalveluista.  Yritykset, yhdistykset sekä yksityiset henkilöt voivat tukea päihdetyötä lahjoittamalla rahaa .