Siirry sisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tehtävänä on julkisuusperiaatteen mukaisesti palvella kansalaisen tiedonsaannin tarpeita ja hallinnon avoimuutta. Asiakirjajulkisuuskuvaus helpottaa ja ohjaa tietopyynnön tekemistä Paimion kaupungin asiarekisteristä.

Kaupungin asiarekisteri on looginen kokonaisuus, joka sisältää asiankäsittelyä kuvaavat metatiedot. Asiarekisteri on rekisteri vireille asetetuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja sisältyy kaupungin asianhallintajärjestelmään, operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä paperiaineistoon.

Lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 28 §:n mukaisesti asiakirjajulkisuuskuvaus kuvaa kaupungin tietovarannot ja niiden sisältämät tietoaineistot. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa kaupunki käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tietojen avulla voit tietopyyntöä esittäessäsi ilmoittaa tarpeelliset tiedot (esimerkiksi tietoaineiston ja hakutekijän), joilla haluamasi tiedon löytäminen ja toimittaminen on mahdollista. Tiedot on ryhmitelty asiakirjajulkisuuskuvauksessa palvelualueittain, joiden alla ovat tietovarannot eli tietyn tehtävän hoidossa syntyvien tietojen kokonaisuudet.

Voit lähettää kaupungille osoitetut tietopyynnöt sähköpostitse paimio.kaupunki@paimio.fi tai kirjeitse tai asioida paikan päällä kaupungintalossa.

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Hyvinvointialueen verkkosivuilla on ohjeet tietopyynnön tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoista.