Siirry sisältöön

Puunkaatokatselmus

Asemakaava-alueella puiden kaatamiseen tarvitaan viheraluemestarin katselmus, jotta voidaan arvioida puun kaadon merkityksellisyys.

Viheraluemestari tekee katselmuksen alueella, johon suunnitellaan puiden kaatamista ja arvioi voidaanko puut kaataa. Katselmuksessa huomioidaan maisemalliset arvot, turvallisuus, viihtyisyys ja asukkaiden näkemykset.

Puunkaatoon voidaan tarvita myös maisematyölupa, jos toimenpiteen ei voida katsoa olevan merkitykseltään vähäinen.

Viheraluemestari antaa tarvittaessa tietoa puiden turvallisuudesta, puuston hoitotoimenpiteistä ja muuta neuvontaa.

Katselmuksessa huomioidaan mm. seuraavia asioita:
* Onko harvennus toimenpiteenä vähäinen ja jääkö jäljelle puita?
* Ovatko kaadettavat puut tavanomaisia?
* Kuuluvatko kaadettavat puut puukujanteeseen tai puuriviin, jolla on kaupunkikuvallista merkitystä?
* Onko puilla merkitystä melun ja pienhiukkasten kulkeutumisen suhteen?
* Onko puu suuri, kaupunkimaisemasta erottuva tai suojeltu?
* Onko puulla vaikutusta naapurin tontin käyttöön, ulottuvatko juuret tai oksat naapurin tai kadun puolelle?

Toimi näin

Tilaa katselmus viheraluemestarilta ja sovi käynti paikan päälle.
Mikäli puu on ympäristölleen vaarallinen, on kiinteistön haltijan tai omistajan ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Ota tässäkin tapauksessa yhteyttä viheraluemestariin ennen puun kaatamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Puunkaatolupaa ei asemakaava-alueella tarvita jonkin seuraavan ehdon täyttyessä:
* Hyväksytyllä rakennusluvalla (uudisrakentaminen) saa kaataa rakennusten ja kulkuväylien alle jäävät puut sekä rakennusten seinästä alle viiden (5) metrin päässä olevat puut.
* Puut, jotka ovat metrin korkeudelta rungonhalkaisijaltaan 5 cm tai alle, saa kaataa ilman lupaa.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Puunkaatokatselmuksen hinta on 40 €.

Asiointikanavat

  • Viheraluemestari
    +35824745293
    Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö