Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Rajankäynti asemakaava-alueella

Rajankäynti on virallinen kiinteistötoimitus rajojen määräämiseksi, josta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin.

Rajapintapalvelut

Paimion kaupunki tarjoaa avoimia WMS- ja WFS-paikkatietoaineistoja käytettäväksi paikkatietoasiakassovelluksissa.

Rakennuksen purkaminen, lupa tai ilmoitus

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan tai vähintään siitä on ilmoitettava rakennusvalvontaan.

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen, korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen tarvitaan rakennuslupa.

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus

Suunnitellun rakennuksen sijainti ja rakennuspaikan korkeusasema merkitään maastoon. Sijaintikatselmuksessa todetaan rakennuksen sijainti.

Rakennuspiirustusten ja -asiakirjojen tilaus

Voit tilata rakennusten piirustuksia ja asiakirjoja Paimion rakennusvalvonnasta. Palvelu on maksullinen.

Rakennustyön valvonta ja tarkastukset

Rakennuslupiin ja valvontaan liittyviä tarkastuksia ja katselmuksia suorittavat Paimiossa rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri.

Rakennusvalvonnan päivystys

Voit ottaa yhteyttä Paimion rakennusvalvonnan päivystykseen, jos sinulla on kiireellistä asiaa rakennusvalvontaan.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa rakentamisessa sekä käsittelee ja valvoo lupa-asioita kunnan alueella.

Rakentamisen luvat

Rakentamiseen tarvitaan eri tasoisia lupia rakentamisen laajuudesta riippuen.

Rakentamistapaohjeet

Eri kaava-alueille on laadittu rakentamistapaohjeita, jotka ohjaajat rakentamista.

Rekisteröintimenettely

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta ympäristönlupamenettely korvataan rekisteröinnillä.

Romuautot

Romuajoneuvoksi luokitellaan ajoneuvo, joka on jätelaissa tarkoitettu jäte.

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Paimion kaupungin kouluruokapalvelut