Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa.

Kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäväksi asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivuille kokousviikkoa seuraavana tiistaina tai pyhäpäivän sattuessa mainituksi päiväksi, lähinnä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat eivät ole kuitenkaan nähtävillä siltä osin, kun niissä on käsitelty salassa pidettäviä asioita.

Kaupunginhallitus

 • Kaupunginhallituksen syyskauden kokouspäivät ovat seuraavat:

  16.8., 6.9., 20.9., 11.10.,  25.10.,  1.11. (TA24, klo 9.00),
  8.11. (tarv. klo 15.00),  29.11. ja 13.12.

  Kaupunginhallitus voi kokoontua myös muina ajankohtina kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsusta.

  Kaupunginhallituksen esityslista on nähtävänä kokousta edeltävänä perjantaina kaupungin verkkosivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat.

  • Puheenjohtaja Markus Kaarlela (Kok)
  • 1. varapuheenjohtaja Timo Virta (SDP)
  • 2. varapuheenjohtaja Tuomas Hyssälä (Kesk)
  • Sanna-Maija Ansio (Kok)
  • Timo Ilola (Kok)
  • Saara Kerola (Vihr)
  • Tomi Nieminen (Vas)
  • Sari Rannikko (SDP)
  • Terhi Reponen (Kesk)
  • Annica Tuominen (PS)