Siirry sisältöön

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden päätökset siltä osin kuin viranhaltija katsoo sen tarpeelliseksi (KuntaL140 §), asetetaan yleisesti nähtäville Paimion kaupungin verkkosivuille viimeistään päätöspäivää seuraavana arkipäivänä. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen. Kunnan jäsenen kat­sotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun viranhaltijapäätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kesäinen kuva Paimion kaupungintalo-kirjasto -rakennuksesta.