Siirry sisältöön

Perusopetus

Paimion kaupunki järjestää perusopetusta eli yleissivistävää koulutusta neljässä peruskoulussa.

Paimion kaupunki järjestää perusopetusta neljässä peruskoulussa. Kolme kouluista on alakouluja eli niissä järjestetään opetusta vuosiluokille 1-6 (Jokelan, Hanhijoen ja Kriivarin koulut) ja yksi yhtenäiskoulu, joissa opetusta tarjotaan myös luokille 7-9 (Vistan yhtenäiskoulu).

Perusopetus ulottuu siis ensimmäiseltä luokalta yhdeksänteen vuosiluokkaan saakka. Oppivelvollisuus taas alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Vaikeasti vammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun hän täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta.
Vanhempana on sinun velvollisuutesi huolehtia siitä, että lapsesi suorittaa oppivelvollisuuden.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Voit halutessasi tutustua tarkemmin Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetussuunnitelmaan linkistä.

Paimion kaupunki osoittaa lapsellesi lähikoulun tai muun soveltuvan koulupaikan. Kaupunki voi perustellusta syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Oppilaalla on kuitenkin oikeus hakeutua myös muuhun kouluun.

Toimi näin

Ilmoita lapsesi perusopetukseen sähköisesti Wilma-tietojärjestelmän kautta.

Sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista silloin, kun lapsi
* hakee lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin tai aikaisemmin,
* tulee uutena oppilaana muille luokille tai
* hakeutuu ruotsinkieliseen opetukseen.

Yllä luetelluissa tapauksissa kouluun ilmoittautuminen tapahtuu koulutoimistossa kaupungintalon toisessa kerroksessa. Varaathan ajan tapaamiselle etukäteen soittamalla kaupungin puhelinvaihteeseen tai koulutoimiston toimistosihteerille.

Voit tarvittaessa ilmoittaa lapsesi Wilmassa myös aamu- ja iltapäivätoimintaan tai anoa hänelle koulukuljetusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsi aloittaa peruskoulun sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lapsella on kuitenkin oikeus aloittaa koulu jo kuusivuotiaana.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Asiointikanavat

 • Vistan koulun vararehtorit
  +35824745152
  vararehtori luokat 1.-.6
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm) Normaalit palveluajat
  +35824745410
  vararehtori luokat 7.-9
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm) Normaalit palveluajat
  Hanhijoen koulun rehtori
  +35824745825
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm) Normaalit palveluajat
  Vistan koulun kanslia / koulusihteeri
  +35824745352
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Vistan koulun rehtori
  +38524745351
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm) Normaalit palveluajat
  Vistan koulun apulaisrehtori (luokat 7. - 9.)
  +35824745375
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Vistan koulun apulaisrehtori (luokat 1. - 6.)
  +35824745376
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Sivistysjohtaja
  +35824745311
  Sivistysjohtaja
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.