Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Ikäihmisten perhehoito

Kunta järjestää ikäihmisten perhehoitoa henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista.

Ikääntyneiden liikuntaryhmät

Paimion kaupungissa tarjottavia ikäihmisten liikunta-aktiviteetteja

Ikääntyvien palveluohjaus

Ikäihmisille neuvoja, opastusta ja ohjausta ja tuettua päätöksentekoa palveluiden hankkimisessa ja järjestämisessä.

Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien pitäminen edellyttää ilmoitusta eläintenpitäjärekisteriin. Ota yhteys paikalliseen maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa

Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Ilmoitus melusta ja tärinästä

Meluntorjunnalla halutaan luoda terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa on mahdollista nauttia hiljaisuudesta ja luonnon äänistä.

Ilmoitus vuosittaisesta maa-ainesotosta

Maa-aineksen ottomääristä tulee ilmoittaa vuosittain.

Isyyden selvittämispalvelut

Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset on nyt mahdollista tunnustaa jo raskausaikana neuvolassa.