Siirry sisältöön

Palotarkastus

Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset.

Palotarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset. Lisäksi varmistetaan, että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun määräyksissä vaaditulla tavalla.

Palotarkastuksessa annetaan tarvittaessa tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskevaa neuvontaa.

Oma palotarkastus
Asuinrakennusten omapalotarkastuksien tarkoituksena on auttaa rakennusten omistajia ja haltioita arvioimaan itse asuinrakennustensa turvallisuustasoa. Tutustumalla omaan kiinteistöön opitaan tunnistamaan oman asumisen vaaratilanteita ja riskejä. Tämä auttaa ehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan arjen turvallisuutta.

Pelastuslaitos lähettää tarkastusvuorossa oleville kiinteistöille omapalotarkastuskirjeen, joka sisältää ohjeet omapalotarkastuslomakkeen palauttamiseen sähköisesti. Kirjeen mukana lähetetään asuinrakennusten paloturvallisuusopas, mistä löytyy kattava läpileikkaus kodin turvallisuuden parantamisesta. Omapalotarkastukseen liittyvä ohjeistusmateriaali on saatavilla myös pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Palotarkastusten taajuus riippuu kohteen koosta ja käyttötarkoituksesta. Tarkastusvälit määräytyvät pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa.

Toimi näin

Pelastuslaitos sopii palotarkastuksesta palotarkastuskohteen vastuuhenkilön kanssa.

Päästä palotarkastuksen tekijä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin. Esitä tarkastajalle kaikki tarvittavat asiakirjat.

Pelastuslaitoksen edustaja on yhteydessä tarkastuskohteen haltijaan ja sopii kohteen tarkastamisesta. Uudisrakennuksiin tehtävissä erityisissä palotarkastuksissa asiakas pyytää palotarkastajan paikalle. Jälkitarkastuksissa valvotaan, että aikaisemmissa tarkastuksissa havaitut puutteet on korjattu.

Ylimääräisessä palotarkastuksessa asiakas voi pyytää palotarkastajan paikalle. Tällaisia ovat esimerkiksi yleisötapahtumien tai tilapäismajoitusten yhteydessä tehtävät tarkastukset. Omavalvonnassa asukas tekee itse oman kotinsa palotarkastuksen.

Päästä palotarkastuksen tekijä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin. Esitä tarkastajalle kaikki tarvittavat asiakirjat.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Omatarkastus on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja, ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava viranomaiselle pelastussuunnitelma ja muita tietoja rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.