Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet

Asunnon muutostöitä, asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voidaan myöntää vaikeavammaiselle vammaispalveluasetuksen mukaisesti.

Aumausilmoitus

Lannan aumauksesta eli patteroinnista tulee tehdä etukäteen ilmoitus.

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Peruskoulun oppilaalla saa maksutta käyttöönsä opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä apuvälineet.

Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

ARA myöntää avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

Culture Move -kortti 18-29 -vuotiaille sosiaalista tukea tarvitseville

Culture Move-kortti on tarkoitettu paimiolaisille ja sauvolaisille 18-29 –vuotiaille sosiaalista tukea tarvitseville nuorille.

Ehkäisevä päihdetyö

Sosiaalitoimi tekee ehkäisevää päihdetyötä yhdessä terveys-, sivistys- ja nuorisotoimen kanssa.

Energianeuvonta

Palvelusta saat energianeuvontaa ja tietoa vastuullisesta energiankulutuksesta.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan alttiita syrjäytymiselle tai jotka ovat jo kohdanneet erilaisia vaikeuksia.

Erityisvarhaiskasvatus

Paimiossa lapsen on mahdollista saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa.

Esiopetus

Paimiossa esiopetusta annetaan kunnallisissa päiväkodeissa sekä ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa.

Esiopetuskuljetukset

Paimion kaupunki tarjoaa tietyissä tapauksissa esiopetuksen oppilaalle maksuttoman kuljetuksen tai kuljetuskorvauksen kotoa esiopetukseen ja takaisin.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Voit ilmoittaa esiopetukseen osallistuvan lapsesi täydentävään varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatusta tarjotaan ennen ja jälkeen esiopetuksen.

Esteettömyyskoordinointi

Esteet ovat myös kuulemisen ja näkemisen, jopa ymmärtämisen haitta. Hyvä ympäristö on aina esteetön.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet 16-29-vuotiaat paimiolaiset ja sauvolaiset nuoret.

Harrastamisen Suomen malli PaHaMa

Paimion Harrastamisen Suomen mallissa tarkoituksena on mahdollistaa lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastusvälinekirjasto

Paimion liikunta- ja kulttuuripalvelut tarjoavat harrastusvälineitä lainattavaksi kirjastosta.

Houkutinkortti

Houkutinkortti on alennuskortti paimiolaisille Kelan tiettyjä etuuksia saaville Paimion uimahalli Solinaan ja kuntosali Kolinaan.

Hukkakaurattomuustarkastuksen tilaaminen

Hukkakaurattomuustarkastuksen voi tilata, kun hukkakaura on torjuttu hukkakaurarekisterissä olevalta alueelta ohjeen tai suunnitelman mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiantuntijatukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioissa.