Siirry sisältöön

Laitteiden ja johtojen sijoitus sekä katutyölupa katualueille ja muille yleisille alueille

Laitteen tai johdon sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle vaatii sijoitusluvan. Katualueella töitä tekevät toimijat tarvitsevat katutyöluvan.

Katualueella tai muulla yleisellä alueella töitä tekevät toimijat tarvitsevat katutyöluvan. Katutyölupaa tulee hakea aina kun katualuetta tai muuta yleistä aluetta joudutaan käyttämään töiden suorittamiseksi. Laitteiden ja johtojen sijoituksissa tulee olla voimassa oleva sijoituslupa ennen katutyöluvan hakemista.

Toimi näin

Hae katutyö- ja sijoituslupaa Lupapisteen yleisten alueiden lupien käsittelypalvelun kautta.

Liitä sijoitusluvan hakemukseen
* hakijan ja/tai hakijan valtuuttaman yrityksen yhteystiedot
* pohjakartta ja kiinteistöjen rajat
* kaapelireitit ja laitteet

Liitä katutyölupahakemukseen
* urakoitsijan ja/tai työmaasta vastaavan henkilön yhteystiedot
* arvioitu työaika
* työalueen kartta rajauksineen ja pinta-aloineen
* liikennejärjestelysuunnitelmat

Kenelle ja millä ehdoin

Katutyölupaa ei tarvitse hakea kiireellisiin hätätöihin.
Sijoituslupaa ei tarvitse hakea, kun kyseessä on:
* korjaustoimenpide
* olemassa olevaan suojaputkeen asentaminen
* lyhyt alle 10 metrin tonttiliittymäjohto
* yhteishanke kaupungin kanssa, jossa hakijan kaapelireitit kulkevat samassa kaivannossa

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Katutyöluvan käsittelystä, tarkastus- ja valvontakäynneistä sekä yleisen alueen käytöstä peritään teknisen lautakunnan 28.01.2021 § 7 vahvistama palvelumaksu. Alueen käyttömaksu alkaa kohteen aloituskatselmuksesta ja päättyy kun hyväksytty loppukatselmus on pidetty.

Asiointikanavat

  • Tekninen johtaja
    +35824745400
    Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)