Siirry sisältöön

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen edellyttää Paimion Vesihuolto Oy:n kanssa tehtävää vesi- ja viemäriliittymissopimusta.

Liittymissopimus tehdään Paimion Vesihuolto Oy:n kanssa joka on kaupungin 100 % omistama yhtiö.

Toimi näin

Uudet liittyjät ja rakennustaan laajentavat sekä pelkät huleveteen liittyjät.
Täytä sähköinen liittymislomake ja lähetä se Paimion kaupungille lomakkeen Lähetä-painikkeen avulla.
Liitä mukaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) -suunnitelma tai asemakuva, jossa näkyy vesi- ja viemärilinjat kokoineen ja materiaaleineen, sulut ja alimmat viemäröitävät korkeuspisteet sekä mittaritila.
Lomakkeen löydät Asiointikanavat-otsikon alta.
Kun hakemuslomake on saapunut Paimion Vesihuolto Oy:lle, yhdyskuntainsinööri hyväksyy hakemuksen liitteineen. Hakemusten käsittelyaika on 2-3 viikkoa. Tämän jälkeen tehdään sopimukset liittymisestä. Laskutus tapahtuu sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, jonka jälkeen voi tilata vesimittarin vesihuollon päivystyksestä. Vesilaitos tekee liitostyön, johon tulee varata vähintään kaksi viikkoa aikaa.
Liittyjän on hyvä aloittaa prosessi vähintään kuukausi ennen tarvetta.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennusaikainen vesi
Rakennusaikaisen veden kulutuksesta peritään vedenkulutusmaksu todellisen mittauksen mukaisesti. Jos mittaus ei kohtuullisin toimin kuitenkaan ole mahdollista, määräytyy taksa vesiyhtiön palveluhinnaston mukaisesti.
Mittaamattoman veden käyttöaika on korkeintaan 1 vuosi. Tonttijohtoon tulee asentaa veden käyttöventtiili, tontin talosulkuventtiiliä ei saa käyttää käyttöventtiilinä eikä ilman yhtiön lupaa sen ollessa yhtiön omaisuutta.
Lisäliittymissopimus
Mikäli rakennusoikeutta tai rakennettua kerrosalaa lisätään alkuperäisistä laskentaperusteista yli 10 %, on yhtiöllä oikeus periä lisäliittymismaksua muutosta vastaava määrä.
Jos vesihuollon rakentamiskulut poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta, on yhtiöllä oikeus tarpeen mukaan käyttää yhtiön hallituksen erikseen vahvistamaa aluekohtaista kerrointa kustannusten kattamiseksi.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Liittymismaksun määräytymisperusteena on rakennusoikeus tai rakennettu kerrosala sekä verkoston kapasiteettivaraukset kiinteistön käyttötarkoituksesta riippuen vahvistetun vesiyhtiön hinnaston mukaisesti.
Jätevesiosuuskuntaan liittyville on oma vahvistettu taksa.

Asiointikanavat

 • Infrapäällikkö
  +35824745280
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm) Normaalit palveluajat
  Vesihuollon toimistosihteeri
  +35824745401
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio Vistantie 18, 21530 Paimio

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.