Siirry sisältöön

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen tai rahoituksen lakkauttaminen

Voit alueen omistajana tai maanomistajan suostumuksella hakea luonnonmuistomerkin rauhoittamista.

Luonnonmuistomerkkejä voivat olla esimerkiksi puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella.
Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen ja turmeleminen on kielletty.

Voit alueen omistajana tai maanomistajan suostumuksella hakea luonnonmuistomerkin rauhoittamista. Rauhoittamispäätöksen tekee yksityismailla kunta.

Kunta voi omistajan tai ELY-keskuksen hakemuksesta lakkauttaa rauhoituksen, jos sille ei enää ole perusteita, tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. Jos hakemus on ELY-keskuksen, alueen omistajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Toimi näin

Toimita vapaamuotoinen hakemus luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta tai sen lakkauttamisesta osoitteeseen ymparisto@paimio.fi postitse osoitteeseen Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio. Käyntiosoite: Vistantie 18, Paimio. Liitteenä tulee olla valokuva, sekä asemapiirros muistomerkin sijainnista.
Lisätietoa ympäristönsuojelusihteeriltä tai toimistoinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta päättää yksityismaalla olevista luonnonmuistomerkkien rauhoittamishakemuksista.
Jos aloite rauhoituksen lakkauttamiseen on tullut ELY-keskukselta, varataan alueen omistajalle tilaisuus tulla kuulluksi.
Paimion kaupungilla päätöksen tekee Paimion kaupungin ympäristölautakunta.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Asiointikanavat

 • Ympäristönsuojelusihteeri
  +35824745290
  Ympäristönsuojelusihteeri, Paimion ympäristönsuojelu.
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Ympäristöinsinööri
  +35824745294
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio

Tausta ja lainsäädäntö