Siirry sisältöön

Palveluhakemisto

Kaikki a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Ikäihmisten perhehoito

Kunta järjestää ikäihmisten perhehoitoa henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista.

Ikääntyneiden liikuntaryhmät

Paimion kaupungissa tarjottavia ikäihmisten liikunta-aktiviteetteja

Ikääntyvien palveluohjaus

Ikäihmisille neuvoja, opastusta ja ohjausta ja tuettua päätöksentekoa palveluiden hankkimisessa ja järjestämisessä.

Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien pitäminen edellyttää ilmoitusta eläintenpitäjärekisteriin. Ota yhteys paikalliseen maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa

Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Ilmoitus melusta ja tärinästä

Meluntorjunnalla halutaan luoda terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa on mahdollista nauttia hiljaisuudesta ja luonnon äänistä.

Ilmoitus vuosittaisesta maa-ainesotosta

Maa-aineksen ottomääristä tulee ilmoittaa vuosittain.

Isyyden selvittämispalvelut

Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset on nyt mahdollista tunnustaa jo raskausaikana neuvolassa.

Jatkoaikalupa

Jatkoaikaa voit hakea, jos rakennustyötä ei ole voitu aloittaa 3 vuoden kuluessa tai saatettu loppuun 5 vuoden kuluessa.

Joukkoliikenne

Paimiosta pääsee linja-autolla Turun, Salon ja Sauvon suuntaan sekä kaupungin sisäisesti palveluliikenne Kymppikyydillä.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteiden hyödyntäminen vaatii yleensä ympäristöluvan. Tiettyjä jätteitä maarakentamisessa voi hyödyntää ilmoitusmenettelyllä ilman ympäristölupaa.

Kansalaisopisto

Paimion kansalaisopisto tarjoaa erilaisia kursseja sekä lapsille että aikuisille.

Kasvatus- ja perheneuvontapalvelut

Kasvatus- ja perheneuvolassa autetaan lapsiperheitä ratkaisujen löytämisessä perhe-elämän ja kasvatuksen pulmiin.

Kaupanvahvistus

Paimiossa paikkatietopäällikkö on Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja.

Kaupungintalon näyttelyparvi

Kaupungin kulttuuripalvelut tarjoaa näyttelytilan kaupungintalon ylimmästä kerroksesta erilaisten näyttelyiden järjestämiseen.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammahuollon tarkoitus on edistää kehitysvammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä sekä turvata hänen tarvitsemansa tuki.

Kiinteistöpäivystys

Kiinteistöpäivystys vastaa Paimion kaupungin kiinteistöjä koskeviin hälytysluontoisiin puheluihin virka-ajan ulkopuolella.

Kirjastopalvelut

Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää kirjastojen yhdessä tuottamia ja valtakunnallisia verkkopalveluja.