Siirry sisältöön

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteiden hyödyntäminen vaatii yleensä ympäristöluvan. Tiettyjä jätteitä maarakentamisessa voi hyödyntää ilmoitusmenettelyllä ilman ympäristölupaa.

Jätteiden hyödyntäminen vaatii yleensä ympäristöluvan. Tietynlaisia jätteitä maarakentamisessa voidaan hyödyntää ilmoitusmenettelyllä, ilman ympäristölupaa. Hyödyntäminen täytyy tällöin tehdä niin sanotun MARA-asetuksen mukaisesti.

Hyödyntäminen maarakentamiskohteissa ja siihen liittyvä väliaikainen varastointi on perustuttava lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen.

Jätejakeita voi hyödyntää väylissä, kentissä, valleissa ja näiden rakennekerroksissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa MARA-asetuksen mukaisesti.

Paimion jätehuoltomääräysten mukaan omassa asumisessa syntyvän tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen, suunnitelmallinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu. Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä ja että murskeen määrä on alle 10 m3. Muusta hyödyntämisestä on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Toimi näin

Jos määrät ovat isoja (yli 1000 tonnia), tee ilmoitus ELY:lle ilmoituslomakkeella. ELY-keskus rekisteröi hyödyntämistoimen tietojärjestelmään ja antaa siitä tiedon hyödyntäjälle, jätteen luovuttajalle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käsittelystä peritään kirjaamismaksu ja käsittelyaika on muutama päivä.

Jos hyödynnettävän jätteen (betoni- tai tiilimurske tai muu tarkoitukseen soveltuva jäte) määrä on alle 1000 tonnia, tee ilmoitus Paimion kaupungin ympäristönsuojeluun samalla edellä mainitulla lomakkeella tai vapaamuotoisena. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
* hyödyntämispaikka
* ajankohta
* paikan käyttötarkoitus
* maarakentamista koskevat suunnitelmat/luvat
* jätteen luovuttaja
* laadunvarmistusjärjestelmä
* hyödynnettävien jätteiden laji, määrä ja selvitys haitallisten aineiden pitoisuuksista
* kuva suunnitellusta rakenteesta

Kenelle ja millä ehdoin

Näitä jätteitä voi hyödyntää
* Betonimurske, kevytbetoni- ja kevytsorajäte
* Lento- ja pohjatuhkat sekä leijupetihiekka (kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen poltossa syntyneet
* Tiilimurske
* Asfalttimurske ja -rouhe (max 1000 tn, koska ensisijaisesti tulisi käyttää uudestaan asfalttina)
* Käsitelty jätteenpolton kuona
* Valimohiekat
* Kalkit
* Kokonaiset renkaat ja rengasrouhe
* Rakenteesta poistettu jäte

Paikat, joissa jätteitä ei saa hyödyntää
* Pohjavesialueet
* Asuinalueet (rakennusten alla) tai lasten leikkipaikoilla
* Luonnonsuojelualueet
* Ravintokasvien viljelyalueet
* Sisämaan tulva-alueet

Noudata myös seuraavia periaatteita
* Haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuusraja-arvot eivät saa ylittyä
* Rakenne peitetään tai päällystetään, kun kyseessä väylä, kenttä tai valli
* Etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta vähintään 1 metri
* Etäisyys vesistöstä sekä talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä vähintään 30 metriä
* Varastointi maksimissaan 4 viikkoa, suojattuna korkeintaan 12 kuukautta
* Rajoituksia epäpuhtauksien (mm. muovi, puu, metalli) määrälle
* Laadunhallinta sisällytettävä (mm. näytteenotto jäte-eristä 5 000, 10 000 tai 15 000 tonnin välein riippuen jätelajista)

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Asiointikanavat

 • Ympäristönsuojelusihteeri
  +35824745290
  Ympäristönsuojelusihteeri, Paimion ympäristönsuojelu.
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Ympäristöinsinööri
  +35824745294
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio