Siirry sisältöön

Rekisteröintimenettely

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta ympäristönlupamenettely korvataan rekisteröinnillä.

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta ympäristönlupamenettely korvataan toiminnan rekisteröinnillä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonnalla. Suurin osa polttoaineteholtaan alle 50MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista ovat rekisteröitäviä toimintoja.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Viranomainen ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Toimi näin

Käytä toimintasi rekisteröintiin ympäristöhallinnon lomakkeita, jotka löytyvät sivulta www.ymparisto.fi/lomakkeet. Hakemus toimitetaan osoitteeseen ymparisto@paimio.fi tai postitse osoitteeseen Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio.
Lisätietoa saat ympäristönsuojelusihteeriltä tai toimistoinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:
* 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
* 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toiminnalta edellytettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Asiointikanavat

 • Ympäristöinsinööri
  +35824745294
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Ympäristönsuojelusihteeri
  +35824745290
  Ympäristönsuojelusihteeri, Paimion ympäristönsuojelu.
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio