Siirry sisältöön

Rakentamisen luvat

Rakentamiseen tarvitaan eri tasoisia lupia rakentamisen laajuudesta riippuen.

Rakentamiseen tarvitaan eri tasoisia lupia rakentamisen laajuudesta riippuen.
Luvista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA) sekä Paimion kaupungin rakennusjärjestyksessä.
Lupamuodot on:
* rakennuslupa
* toimenpidelupa
* toimenpideilmoitus
* maisematyölupa
* poikkeuslupa
* suunnittelutarveratkaisu

Kenelle ja millä ehdoin

Rakentamiseen liittyvää lupaa voi hakea kiinteistön omistaja tai hänen/heidän valtuuttamansa asiamies.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Asiointikanavat