Siirry sisältöön

Rakennustyön valvonta ja tarkastukset

Rakennuslupiin ja valvontaan liittyviä tarkastuksia ja katselmuksia suorittavat Paimiossa rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri.

Rakennus- sekä toimenpidelupiin ja ilmoituksiin liittyvät katselmukset tulee tilata ja suorittaa luvan voimassaoloaikana. Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta, toimenpidelupa 3 vuotta ja ilmoituslupa 1 vuoden luvan myöntämisestä.

Rakennuttajan tulee yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa huolehtia siitä, että rakennustyön loppukatselmus on tilattu ja suoritettu ennen luvan voimassaolon päättymistä. Rakennustyömaalla tehdystä, rakennusluvan alaisista töistä on annettava rakentamisilmoitus verohallintoon.

Paloviranomainen osallistuu viran puolesta käyttöönottokatselmuksiin ja loppukatselmuksiin tarvittaessa.

Toimi näin

Tilaa lupiin liittyvät katselmukset vähintään 1 viikko ennen aiottua katselmusta. Kkatselmuksissa tulee olla läsnä kohteen vastaava työnjohtaja. Katselmuksen tilaa pääsääntöisesti kohteen vastaava työnjohtaja.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Katselmukset maksetaan pääsääntöisesti luvan yhteydessä.

Asiointikanavat

 • Tarkastusinsinööri
  +35824745296
  Tarkastusinsinööri
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Rakennustarkastaja
  +35824745340
  Rakennustarkastaja
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)