Siirry sisältöön

Esiopetus

Paimiossa esiopetusta annetaan kunnallisissa päiväkodeissa sekä ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa.

Paimiossa esiopetusta järjestetään niissä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, joihin on ilmoittautunut vähintään 12 esiopetusikäistä lasta. Esiopetusta tarjoavat päiväkodit saattavat siis vaihtua toimintakausittain.

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella säilyy oikeus varhaiskasvatukseen ennen päivittäistä esiopetusta ja sen jälkeen. Lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen myös esiopetuksen loma-aikoina. Esiopetus on maksutonta, mutta täydentävä varhaiskasvatus maksullista.

Esiopetusta järjestetään
* klo 8.30-12.30
* klo 9-13 (Tapiolan ja Lempilän päiväkodit)

Esiopetuksessa lapsesi pääsee oppimaan uusia asioita leikin varjolla. Toiminta perustuu vahvasti leikkiin, sillä leikkiessään lapsi voi käsitellä uusia ja jo opittuja taitoja itselleen sopivalla tasolla. Leikin lisäksi esiopetuksen sisältöalueita ovat kieli ja vuorovaikutus, liikunta, kuvallinen ilmaisu, musiikki, draama, ympäristö ja luonto, matematiikka sekä etiikka.

Esiopetuksessa pyritään ensisijaisesti edistämään lapsesi kasvua ja oppimisedellytyksiä yhteistyössä kodin kanssa. Lapsen kehitystahtia kunnioitetaan ja hänen minäkuvansa kehitystä tuetaan mahdollisimman monipuolisesti.

Toimi näin

Ilmoita lapsesi esiopetukseen Wilma-järjestelmän kautta.

Mikäli sinun ei ole mahdollista ilmoittaa lastasi esiopetukseen sähköisesti, voit hoitaa asian kaupungintalolla varhaiskasvatustoimistossa. Toimisto sijaitsee toisessa kerroksessa. Varaathan tapaamisajan etukäteen soittamalla varhaiskasvatusohjaajalle tai varhaiskasvatuksen palveluneuvojalle.

Jos haluat ilmoittaa lapsesi ruotsinkieliseen esiopetukseen, varaa aika etukäteen varhaiskasvatusohjaajalta tai varhaiskasvatuksen palveluneuvojalta ja tule tekemään ilmoittautuminen kaupungintalolle varhaiskasvatustoimistoon.

Jos lapsesi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tee Wilmassa sähköinen varhaiskasvatushakemus (kunnallinen varhaiskasvatus) tai sähköinen palvelusetelihakemus (yksityiset palveluntuottajat).

Lisätietoja esiopetukseen ilmoittautumisesta löydät linkistä ”Esiopetukseen ilmoittautuminen”.

Kenelle ja millä ehdoin

Esiopetusta järjestetään oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.

Paimion kaupunki on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vuosina 2021-2024. Tällöin osa lapsista aloittaa esiopetuksen jo kaksi vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Voit lukea lisää linkistä ”Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024”.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Asiointikanavat

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.