Siirry sisältöön

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Peruskoulun oppilaalla saa maksutta käyttöönsä opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä apuvälineet.

Paimiossa peruskoulun oppilaalla on oikeus saada maksutta käyttöönsä sellaiset apuvälineet, joita hän tarvitsee opetukseen osallistumiseen. Apuvälineiden lisäksi oppilaalle voidaan järjestää tulkitsemis- ja avustajapalveluita.

Toimi näin

Ota yhteyttä Paimion sivistysjohtajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu Paimiossa perusopetukseen osallistuville oppilaille.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Asiointikanavat

  • Sivistysjohtaja
    +35824745311
    Sivistysjohtaja
    Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.