Siirry sisältöön

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Peruskoulun oppilaalla saa maksutta käyttöönsä opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä apuvälineet.

Paimiossa peruskoulun oppilaalla on oikeus saada maksutta käyttöönsä sellaiset apuvälineet, joita hän tarvitsee opetukseen osallistumiseen. Apuvälineiden lisäksi oppilaalle voidaan järjestää tulkitsemis- ja avustajapalveluita.

Toimi näin

Ota yhteyttä Paimion sivistysjohtajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu Paimiossa perusopetukseen osallistuville oppilaille.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.