Siirry sisältöön

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet

Asunnon muutostöitä, asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voidaan myöntää vaikeavammaiselle vammaispalveluasetuksen mukaisesti.

Asunnon muutostöillä pyritään mahdollistamaan vaikeavammaisen henkilön asuminen omassa kodissa. Tällaisia muutostöitä ovat esimerkiksi esteettömän liikkumisen turvaaminen kodissa, joka voidaan toteuttaa rakentamalla liikkumista helpottavat luiskat asuntoon, poistamalla kynnykset tai korjaamalla peseytymistiloja esteettömiksi. Valaistuksen muutostöitä voidaan toteuttaa vaikeasti näkövammaisen asuntoon. Haettavista muutostöistä tulee olla fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan tai lääkärin kirjallinen suositus.

Asuntoon kuuluvina välineinä ja laitteina voidaan korvata nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Toimi näin

Asunnon muutostöitä sekä asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa ajankohtainen lääkärinlausunto sekä suositus muutostyöstä tai välineestä/laitteesta.