Siirry sisältöön

Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

ARA myöntää avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

ARA myöntää avustusta asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin.

Avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus ja hankesuunnittelu. Jos hanke toteutuu, avustusta myönnetään sähköpääkeskukseen tarvittaviin muutostöihin, putkituksiin ja kaapelointeihin sekä niihin liittyviin tavanomaisiin maanrakennustöihin. Latauslaitteet voivat sisältyä tuen piiriin, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Toimi näin

Avustuksen myöntää ARA ja sitä haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista (sis. alv.), kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa latauspisteen vähintään viidelle autopaikalle.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton