Siirry sisältöön

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueella ja hyväksytyllä toiminta-alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.
Vapautuksen saajan on huolehdittava, että kiinteistön jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Toimi näin

Vapautusta vesijohto- ja / tai viemäriverkostoon liittämisestä haetaan vapautushakemuslomakkeella Paimion kaupungin ympäristönsuojelusta.
Viemäriverkostoon liittymisestä vapautusta haettaessa tulee hakemukseen liittää nykyisen jätevesijärjestelmän tiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamisen edellytyksenä on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.
Jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Asiointikanavat

 • Ympäristönsuojelusihteeri
  +35824745290
  Ympäristönsuojelusihteeri, Paimion ympäristönsuojelu.
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Ympäristöinsinööri
  +35824745294
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio