Siirry sisältöön

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Perhepäivähoidossa lapsi saa varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä ja kodinomaisessa ympäristössä.

Paimiossa toimii yhteensä noin 20 kunnallista perhepäivähoitajaa, jotka hoitavat lapsia omissa kodeissaan. Perhepäivähoidossa lapsi pääsee toimimaan monipuolisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Lapsia hoitaa pääsääntöisesti vain yksi aikuinen, jolla on pienen hoitoryhmän ansiosta hyvät mahdollisuudet oppia tuntemaan lapset hyvin.

Perhepäivähoitopaikkojen toimintaympäristöt vaihtelevat keskustan kerrostaloalueista haja-asutusalueiden maaseutumaiseen ympäristöön.

Perhepäivähoidossa tärkein yhteistyö tapahtuu lapsen ja hoitajan välillä. Lapsen tunteminen luo turvallisuutta ja antaa tilaa lapsen kehittyä ja kasvaa omaksi persoonaksi. Perusturvallisuuden tukemisessa on tärkeää myös lapsen vanhempien ja perhepäivähoitajan välinen yhteistyö, joka tapahtuu säännöllisesti lasta hoitoon tuotaessa ja hoidosta haettaessa.

Perushoidon, ohjatun toiminnan ja vapaan leikin osuudet päiväohjelmassa vaihtelevat sen mukaan, minkä ikäisiä lapsia ryhmässä on. Pienessä, eri-ikäisistä lapsista koostuvassa ryhmässä painottuvat yksilöllisyys ja päiväjärjestyksen joustavuus.

Kunnallisten perhepäivähoitajien lisäksi Paimiossa toimii myös yksityisiä perhepäivähoitajia. Paimio tukee näiden palveluiden käyttäjiä yksityisen hoidon tuen kuntalisän muodossa.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Hae lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta perhepäivähoidosta Wilma-järjestelmän kautta. Tee hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen hoidontarpeen alkua. Mikäli kyseessä on äkillinen työllistyminen tai opiskelunaloitus, voit jättää hakemuksen viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua hoidon alkamista.

Voit tutustua tarkempiin hakuohjeisiin linkistä ”Varhaiskasvatukseen hakeminen”.

Jos kaipaat lisätietoja perhepäivähoidosta, voit soittaa varhaiskasvatusohjaajalle tai varhaiskasvatuksen palveluneuvojalle näiden puhelinaikoina.

Varhaiskasvatuspäätöksen mukana lähetetään tutustumiskeskustelukaavake, jonka vanhemmat täyttävät. Tutustumiskeskustelu käydään oman hoitajan kanssa ennen lapsen hoidon alkua. Jokaisesta lapsesta laaditaan myös yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain lapsen kasvaessa ja kehittyessä.

Mikäli haet lapsellesi paikkaa yksityiseltä perhepäivähoitajalta, tee hakemus suoraan kyseiselle palveluntuottajalle tämän ohjeistamalla tavalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Asiointikanavat

 • Varhaiskasvatuksen palveluneuvoja
  +35824745239
  Puhelinaika ma-pe klo 9-10
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745107
  Puhelinaika ma-pe klo 9-10
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Varhaiskasvatusohjaaja
  +35824745435
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Varhaiskasvatusjohtaja
  +35824745312
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.