Siirry sisältöön

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Paimion kaupungissa järjestetään varhaiskasvatusta yhteensä kuudessa kunnallisessa päiväkodeissa.

Paimion kaupunki tarjoaa varhaiskasvatusta kuudessa kunnallisessa päiväkodissa. Näiden lisäksi Paimiossa toimii yksi ostopalvelupäiväkoti ja kolme yksityistä päiväkotia.

Osassa päiväkodeista varhaiskasvatusta tarjotaan 0-6-vuotiaille lapsille, osassa 3-6-vuotiaille. Toimintakausittain vaihtelee se, missä päiväkodeissa järjestetään esiopetusta.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hae lapsellesi paikkaa kunnallisesta tai ostopalvelupäiväkodista Wilma-järjestelmän kautta. Hakeminen tulee tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidontarpeen alkua. Mikäli kyseessä on huoltajan äkillinen työllistyminen tai opiskelun aloitus, voi hakemuksen jättää viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon toivottua aloitusta.

Voit lukea tarkemmat hakuohjeet linkistä ”Varhaiskasvatukseen hakeminen”.

Jos kaipaat lisätietoa varhaiskasvatuksesta kunnallisissa päiväkodeissa, voit soittaa varhaiskasvatusohjaajalle tai varhaiskasvatuksen palveluneuvojalle heidän puhelinaikoinaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Asiointikanavat

 • Varhaiskasvatuksen palveluneuvoja
  +35824745239
  Puhelinaika ma-pe klo 9-10
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745107
  Puhelinaika ma-pe klo 9-10
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Varhaiskasvatusohjaaja
  +35824745435
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Varhaiskasvatusjohtaja
  +35824745312
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.