Siirry sisältöön

Lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt

Ympäristönsuojelussa huolehditaan siitä, että ympäristö ei pilaannu tai sille aiheudu haittaa Paimiossa.

Vähäjoen jäähän on muodostunut kauniita laikkuja.

Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee lain mukaan laatia alueelleen valvontasuunnitelma, jota päivitetään aina tarvittaessa. Valvontasuunnitelmassa on tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Lisäksi siellä kuvataan valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja ja se julkaistaan kaupungin Internet-sivuilla.

Valvontasuunnitelman rinnalle laaditaan vuosittain päivitettävä valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on tiedot kaupungin valvottavista kohteista, kuten ympäristöluvista, ilmoituksenvaraisista ja rekisteröitävistä toiminnoista ja niihin kohdistettavista määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista. Tarkastuskohteet ja -tiheys määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Valvontaohjelmaa ei julkaista.

 

Valvontasuunnitelma 2024-2027 PDF