Siirry sisältöön

Maanalaisen öljysäiliön jättäminen maahan

Paimion kaupunki voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa vanha maanalainen öljysäiliö .

Paimion kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistettava maanalainen öljysäiliö tulee poistaa kaikkine rakenteineen. Maanalaisten öljysäiliöiden poistaminen on perusteltua, jotta maaperään ei jää sellaisia säiliöitä, joista voi aiheutua maaperän tai ympäristön pilaantumista.
Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu säiliö, mikäli sen poistaminen on taloudellisesti kohtuutonta tai poistaminen vaarantaa esim. asuinrakennuksen rakenteet. Poikkeuksesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Mikäli maaperään on päässyt öljyä tai muuta kemikaalia, on siitä ilmoitettava välittömästi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Säiliön poistossa tulevasta öljyisestä tai kemikaalijätteestä on huolehdittava asianmukaisella tavalla.
Kiinteistön haltijan vaihtuessa, on haltijan annettava tieto maaperään jätetystä säiliöstä uudelle haltijalle.

Toimi näin

Täytä hakemus ja toimita se Paimion kaupungin ympäristönsuojeluun joko sähköpostitse tai kirjepostina.

Kenelle ja millä ehdoin

Maanalaisen öljysäiliön voi jättää poikkeusluvalla maahan, kunhan se tyhjennetään, puhdistetaan ja tarkastetaan Tukes:in hyväksymällä tarkastajalla. Lisäksi ilma- ja täyttöputket on poistettava.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Luvasta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Asiointikanavat

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio