Siirry sisältöön

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Talousjätevesien käsittelyyn vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella on oma asetus.

Talousjätevesien käsittelyyn vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella on oma asetus, jonka tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Samalla se ottaa huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet.

Toimi näin

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen haetaan lupa.
Jätevesijärjestelmän uusimista koskevan luvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen. Jätevesijärjestelmää koskeva jätevesisuunnitelma voidaan hyväksyä rakennusluvassa tai erillisessä jätevesijärjestelmää koskevassa toimenpideilmoituksessa.
Suunnitelma tulee teettää alan asiantuntijalla ja siinä on oltava yksityiskohtaiset tiedot muun muassa sijoituspaikasta, sijoituspaikan olosuhteista ja käytettävästä tekniikasta. Suunnittelijan on aina käytävä paikan päällä kiinteistöllä.
Hae talousjätevesistä käsittelyvaatimuksista poikkeamista vapaamuotoisella hakemuksella tai käyttämällä netistä löytyviä valmiita lomakkeita, kuten esimerkiksi www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi/lomakkeet/. Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen ymparisto@paimio.fi tai postitse Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio.
Lisätietoa saa ympäristönsuojelusihteeriltä ja toimistoinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Paimiossa noudatetaan haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaista vähimmäispuhdistustasoa kaikkialla muualla paitsi erityisen herkillä ja taajaan rakennetuilla alueilla. Vähimmäispuhdistusvaatimukset ovat orgaanisen aineen osalta 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja kokonaistypen osalta 30 %. Luokitelluilla pohjavesialueilla, taajaan rakennetuilla alueilla ja ranta-alueilla noudatetaan korotettua puhdistustasoa, jolloin puhdistusvaatimus on orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %.
Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä ranta- tai pohjavesialueella vaatimukset on pitänyt täyttää 31.10.2019 mennessä. Uudisrakentamisessa vaatimukset ovat voimassa heti. Puhdistusvaatimusten toteuttaminen ja tarvittavat toimenpiteet arvioidaan kiinteistökohtaisesti. Erityistapauksissa siirtymäaikaa on mahdollista pidentää erillisellä päätöksellä. Jos kiinteistön haltija tai haltijat olivat lain voimaan tullessa (9.3.2011) täyttäneet 68 vuotta, he vapautuvat automaattisesti vaatimusten noudattamisesta.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Asiointikanavat

 • Ympäristönsuojelusihteeri
  +35824745290
  Ympäristönsuojelusihteeri, Paimion ympäristönsuojelu.
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Ympäristöinsinööri
  +35824745294
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio