Siirry sisältöön

Ympäristölupa

Ympäristölupaa on haettava toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Ympäristölupaa on haettava toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Luvan varaisia toimia ovat esimerkiksi hiekan, soran- tai kalliokiviaineksen otto, metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Lupa myönnetään ympäristönsuojelulain ja -asetusten perusteella sellaiselle toiminnalle, josta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Ympäristöluvassa määrätään esimerkiksi toiminnan laajuus ja päästöjen määrät.

Maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa voidaan käsitellä yhteislupana, jos kyseessä on yksi hanke samalle alueelle. Yhteisen lupahakemuksen lopputuloksena annetaan yksi lupapäätös, johon voidaan hakea muutosta yhdellä valituksella.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.
Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta haetaan käyttämällä toimialakohtaisia ympäristöhallinnon lomakkeita, jotka löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/lomakkeet. Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen ymparisto@paimio.fi tai postitse osoitteeseen Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Luvan hakijana tulee olla kiinteistön omistaja tai hänen valtuuttamansa asiamies.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Palvelu on maksullinen. Maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Asiointikanavat

 • Ympäristönsuojelusihteeri
  +35824745290
  Ympäristönsuojelusihteeri, Paimion ympäristönsuojelu.
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Ympäristöinsinööri
  +35824745294
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Palvelupaikat

Vistantie 18, 21530 Paimio

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.