Siirry sisältöön

Hakutulokset

Löytyi 11 tulosta haulle “vesiensuojelu”

Jäteveden käsittely

Paimiossa jätevedet voidaan johtaa kunnalliseen viemäriverkostoon tai käsitellä kiinteistökohtaisesti sijainnista riippuen.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelulla halutaan parantaa vesien tilaa ja turvata vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuus Paimiossa. Paimionjoen, Vähäjoen ja Paimionlahden veden tilaa...

Paimionjoen vedenlaatu

Paimionjoki kuuluu ympäristöhallinnon seurantaohjelmaan ja sen tilaa seurataan säännöllisesti.

Piikkiönlahden kunnostussuunnitelman 2. yleisötilaisuus

Piikkiönlahden valuma-aluelähtöinen kunnostussuunnitelma on valmistumassa. Suunnittelualue kattaa Kaarinan, Liedon ja Paimion kaupungit.

Pohjavesi

Pohjavesien suojelun tavoitteena on luontaisten pohjavesiesiintymien säilyminen ja laadukkaan talousveden saannin turvaaminen Paimiossa.

Jokitalkkarihankkeen loppuseminaari

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n jokitalkkarihankkeen loppuseminaari järjestetään torstaina 15.12.2022 klo 10:00-11:00 verkkototeutuksena.

Tutustuminen KIPSI-hankkeen ja Åbo Akademin maaperätutkimuksiin Liedon Savijoella

Tervetuloa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen KIPSI-hankkeen tilaisuuteen Lietoon. Tilaisuudessa esitellään KIPSI-hankkeen ja Åbo Akademin...

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata kaikille hyvät elämisen mahdollisuudet ja tähtäimessä on ympäristö- ja ilmastovastuullinen Paimio.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Talousjätevesien käsittelyyn vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella on oma asetus.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset laaditaan, jotta voidaan suojella Paimion kunnan tai sen osan paikallisia ympäristöarvoja, joita ei muutoin...