Siirry sisältöön

Paimionjoen vedenlaatu

Paimionjoki kuuluu ympäristöhallinnon seurantaohjelmaan ja sen tilaa seurataan säännöllisesti.

Talvinen Paimionjoki virtaa auringon laskiessa.

Paimionjoen, Vähäjoen ja Paimionlahden veden tilaa seurataan säännöllisesti, jolloin saadaan tietoa muun muassa vesistön rehevöitymisestä ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Vesinäytteestä määritetään kemiallisia ja biologisia vedenlaatumuuttujia. Seurattavia muuttujia ovat ravinteet, happipitoisuus, a-klorofylli, sähkönjohtavuus, kiintoaine ja happea kuluttavien orgaanisten aineiden pitoisuus.