Siirry sisältöön

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitetty

Paimion kaupunki on päivittänyt pohjavesialueiden suojelusuunnitelman.

Ilmakuva Mäntyrinteeltä, Hiekkahelmen läheisyydestä.

Ilmakuva Hiekkahelmen alueen lampimaisemasta, joka sijoittuu Saari-Nummensuon pohjavesialueelle.

Suunnitelma löytyy nyt kaupungin nettisivuilta  sivuilta Pohjavesi ja Strategiat ja suunnitelmat. Laatimistyö toteutettiin yhteistyössä Sauvon kunnan kanssa, ja siihen saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 50 % avustuspäätös.

Suojelusuunnitelman tavoitteena on ehkäistä pohjavesien laadun heikkeneminen, sekä turvata pohjaveden määrällinen tila. Suunnitelma päivitettiin vastaamaan nykytilaa, ja huomioimaan aiemmin laaditusta (v. 2013) suunnitelmasta 10 vuoden aikana tapahtuneet muutokset pohjavesialueilla ja sen ympäristössä.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa käytetään mm. ohjeellisena työkaluna viranomaistyössä, ja sen tehtävänä on jakaa tietoa pohjavesialueiden tärkeydestä.  Lisäksi suunnitelmassa on listattu toimenpidesuosituksia pohjaveden suojelemiseksi.

Suunnitelmien laatimista ohjasi seurantaryhmä, johon kuului kuntaedustajien ja vesihuollon lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä Paimion ympäristöterveydenhuollon viranomainen Liedon kaupungista.

Suojelusuunnitelma on ollut ympäristölautakunnan kokouksessa ja menee tiedoksi vielä kaupunginhallitukseen.