Siirry sisältöön

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata kaikille hyvät elämisen mahdollisuudet ja tähtäimessä on ympäristö- ja ilmastovastuullinen Paimio.

Paimionjoen maisemaa syksyllä ruskan väreissä.

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, ihminen ja talous.

Paimiossa kestävän kehityksen tavoitteita on pyritty edistämään mm. ympäristöohjelman ja erilaisten hankkeiden avulla. Ympäristöohjelmassa tuodaan ratkaisuja kaupungin toiminnan vastuullisuuden lisäämiseksi viisaan liikkumisen, kestävien hankintojen, resurssiviisauden ja materiaalikierron, luonnon monimuotoisuuden ja toimintakulttuurin muutoksen avulla.

Paimion kaupunki liittyi syksyllä 2019 myös Hiilineutraalit kunnat –hankkeeseen, jonka tavoitteena on kaupungin toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Uusi suunta ja tekeminen tarkoittavat Paimion kaupungin toiminnassa uusia tuulia, mutta muutosten keskellä on hyvä muistaa, että muutokset tuovat myös mahdollisuuksia. Ympäristövastuullisuus, kaupungin elinvoimaisuus ja yritysmyönteisyys voidaan asettaa toisiaan tukeviksi tavoitteiksi. Puhdas ympäristö ja kestävä kaupungin toiminta luovat elinympäristön, jossa Paimiossa on hyvä elää ja yrittää!

Paimio Valonian toiminnassa

Paimio on mukana Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palvelukeskuksen Valonian toiminnassa. Valonia tarjoaa kunnille, kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille neuvontaa ja palveluita koskien mm. energiaa, kuluttamista, liikkumista, vesihuoltoa, vesiensuojelua ja ympäristökasvatusta. Paimiossa toiminta on näkynyt mm. jätevesineuvonnan, koulujen ja varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen sekä asiantuntija-avun muodoissa.

Valonian logo.