Siirry sisältöön

Jätevedet jätevesiviemärin vahvistetun toiminta-alueen ulkopuolella

Talventörröttäjän taustalla näkyy Paimionjoki.
 • Kiinteistön sijaitessa luokitellulla pohjavesialueella tai ranta-alueella (alle 100 m vesistöstä), on kiinteistön jätevesien käsittelyn pitänyt täyttää 31.10.2019 mennessä ympäristönsuojelulaissa ja hajajätevesiasetuksessa asetetut vaatimukset. Paimion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu tarkempia määräyksiä jätevesijärjestelmän sijainnista, jätevesien johtamisesta ja puhdistusvaatimuksista herkillä alueilla.

  Pohjavesi- tai ranta-alueella sijaitsevan kiinteistön omistaja voi hakea poikkeusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta jätevesien puhdistusvaatimuksista. Poikkeaminen on tarkoitettu vain erikoistapauksiin.

  • Kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen
  • Kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
  • Kiinteistöllä on säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • Kiinteistönomistaja/omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat kiinteistöllä vakituisesti
  • Kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä

  Kiinteistön jätevesijärjestelmästä ei kuitenkaan saa missään tilanteessa aiheutua haittaa tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.