Siirry sisältöön

Pohjavesi

Pohjavesien suojelun tavoitteena on luontaisten pohjavesiesiintymien säilyminen ja laadukkaan talousveden saannin turvaaminen Paimiossa.

Talventörröttäjän taustalla näkyy Paimionjoki.

Maa- ja kallioperän avoimet tilat täyttävä vesi on pohjavettä. Pohjavettä syntyy sade- tai pintavesien imeytyessä maakerrosten läpi kallioperän rakoihin.

Pohjavesien suojelun tavoitteena on luontaisten pohjavesiesiintymien säilyminen ja laadukkaan talousveden saannin turvaaminen. Pohjaveden laatua uhkaavat esimerkiksi kemikaalivuodot, maatalous, huonosti puhdistetut jätevedet, maa-ainesten otto, liikenne ja tienpito.

Pohjavesialueet luokitellaan suojelutarpeen ja käyttökelpoisuuden mukaan seuraavasti:

1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin.

2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön soveltuva pohjavesialue.

Lisäksi E-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

 

Paimiossa luokiteltuja pohjavesialueita on kolme: Saari-Nummensuo (1), Preitilä-Haanpää (1E) ja Nummenpää-Aakoinen (1). Ne ovat kaikki 1-luokan pohjavesialueita, jotka ovat vedenhankintakäytössä.

Paimion pohjavesialueet kartalla

Ohita osio
Kartta Paimion pohjavesialueista. Paimiossa luokiteltuja pohjavesialueita on kolme: Saari-Nummensuo, Preitilä-Haanpää ja Nummenpää-Aakoinen. Ne ovat kaikki 1-luokan pohjavesialueita, jotka ovat vedenhankintakäytössä.