Siirry sisältöön

Yleistä varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluilla tarkoitetaan alle kouluikäisille lapsille suunnattuja palveluja. Paimiossa varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat sivistyspalvelujen toimialaan.

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja alle kouluikäisille lapsille sekä heidän perheilleen, yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

 • Perhe voi hakea lapselleen kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista tai perhepäivähoidosta tai vastaavia palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

 • Paimion kaupungissa on kuusi kunnallista päiväkotia, yksi ostopalvelupäiväkoti ja kolme yksityistä päiväkotia. Kaupungissa toimii yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoitoyksikkö. Lisäksi Paimion kaupungissa on n. 20 kunnallista perhepäivähoitajaa sekä muutama yksityinen perhepäivähoitaja, jotka hoitavat lapsia omissa kodeissaan.

  Esiopetus

  Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti. Koulutuslautakunnan päätöksen 2.12.2021 § 52 mukaan Paimion kaupungissa esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2022-2023 kaupungin omissa päiväkodeissa sekä yksityisistä päiväkodeista Nappulakaaren ja Nappulamäen päiväkodeissa koulutuslautakunnan aiemman linjauksen mukaisesti, jos ko. päiväkotiin esiopetukseen hakeneita esioppilaita on vähintään 12.

 • Mikäli perhe ei käytä varhaiskasvatuspalveluja vaan järjestää lapsensa hoidon kotona, tuetaan perhettä Kelan kotihoidon tuella.

 • Avoimia varhaiskasvatuspalveluja Paimiossa järjestävät muun muassa Paimion seurakunta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Paimion osasto.

  Lisäksi Paimion opisto järjestää musiikkileikkikoulutoimintaa alle kouluikäisille lapsille.

 • Varhaiskasvatusta tarjotaan vanhempainrahakauden jälkeen lapsen koulunaloitusta edeltävän toimintavuoden loppuun saakka (31.7.).