Siirry sisältöön

Mikä on Varda?

Värikkäitä pylväitä ja diagrammeja sekä suurennuslasi.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista Vardaan 1.1.2019 alkaen ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista, maksutiedoista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 1.9.2019 alkaen. Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen järjestäjien, toimipaikkojen ja lasten tiedot siirretään 1.1.2020 alkaen sekä henkilöstön, huoltajien ja maksujen tiedot 1.9.2020 alkaen.

Mitä Vardaan tallennetaan?

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

  • nimi
  • henkilötunnus
  • äidinkieli
  • kotikunta
  • yhteystiedot
  • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  • hakemuksen toimittamispäivämäärä
  • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto
  • nimi
  • henkilötunnus
  • oppijanumero
  • äidinkieli
  • kotikunta
  • yhteystiedot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
  • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • nimi
  • oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto
  • kansalaisuus
  • sukupuoli
  • äidinkieli
  • tarpeelliset yhteystiedot